Phỏng vấn Shakespeare

08:42 11/10/2017

Phóng viên (PV): Thưa ông, xin hỏi một câu rất  khái quát: Tại sao ông từ trần đã gần 500 năm rồi mà kịch của ông vẫn sống?

Ý kiến bạn đọc