Phỏng vấn một diễn viên

11:59 22/12/2017

Phóng viên (PV): Thưa cô, với tư cách một nghệ sĩ, xưa nay cô mơ ước mình phải được như thế nào?

Ý kiến bạn đọc