Phỏng vấn một ca sĩ

09:23 09/03/2018

Phóng viên (PV): Anh ơi, mùa Xuân đến rồi kìa. Anh làm gì đi chứ.

Ý kiến bạn đọc