Phỏng vấn một quả bóng

09:10 04/07/2018

Phóng viên (PV): Thưa anh, đầu tiên xin hỏi anh một câu có vẻ rất buồn cười: Tại sao trái bóng tròn?

Ý kiến bạn đọc