Phỏng vấn cái máy điện thoại di động

08:15 08/01/2018

Phóng viên (PV): Thưa anh, điều gì làm anh tự hào nhất trong cuộc đời này?

Ý kiến bạn đọc