Nhìn lại văn chương hai thập niên đầu thế kỷ XXI:

Sự thăng giáng của các website, blog văn chương

10:28 03/12/2020

Nếu phải chỉ ra một sự thay đổi lớn lao và có ý nghĩa quan trọng trong cách vận hành của đời sống văn chương nghệ thuật Việt Nam hai thập niên qua thì chắc chắn, theo tôi, cần kể đến sự ra đời, gây chú ý và ảnh hưởng mạnh mẽ của các website, blog văn chương.

Ý kiến bạn đọc