Trong đôi mắt nhân dân

Soi mình trong gương

07:13 10/05/2017

Khi ta đứng trước một tấm gương phẳng, trong vắt, tấm gương ấy không bao giờ nói dối. Ta gầy (ốm) béo (mập); cao thấp; đẹp xấu... thế nào, tấm gương phản ảnh trung thực ta thế ấy. Nhưng não ta thì có thể nói dối.

Ý kiến bạn đọc