Trong đôi mắt nhân dân

Thương đôi mắt dân

16:12 26/04/2017

...các quan phải biết sợ, phải biết thương cho đôi mắt nhân dân mà tránh làm gì khiến hình ảnh mình bị xấu xí đi!

Ý kiến bạn đọc