Đi lễ cầu gì?

Nỗi sợ của thánh thần

16:36 19/02/2017

Đến chùa cầu nguyện, mang được lộc chùa về là tin rằng cuộc sống sẽ được như ý mà bất chấp tâm thế và hành động trước mặt thánh thần ra sao, đó thật sự là một điều thảm hại!

Ý kiến bạn đọc