Đi lễ, cầu gì?

Lên chùa bẻ một cành sen

15:31 15/02/2017

Tin tưởng, tín ngưỡng là điều trân quý mà chúng ta cần phải tôn trọng nhưng sự hỗn loạn tín ngưỡng lại là chuyện khác. 

Ý kiến bạn đọc