Thời của Livestream

Livestream nông nổi

10:07 05/01/2017

Livestream thì không có gì để bàn nhưng chuyện gì cũng đem ra "live" thì rõ ràng là có vấn đề!

Ý kiến bạn đọc