“Nếu để thiếu điện, một số đồng chí phải mất chức”

Định hướng bằng sự chuyên nghiệp

15:16 13/12/2018

Nói về nguy cơ thiếu điện ngay từ đầu năm 2019, EVN đổ lỗi tại thiếu than sử dụng cho các nhà máy nhiệt điện, trong khi cao điểm mùa khô có thể thiếu nước phục vụ hệ thống thủy điện.

Ý kiến bạn đọc