“Nếu để thiếu điện, một số đồng chí phải mất chức”

Sự cứng rắn đúng đắn, kịp thời

19:42 12/12/2018

Rõ ràng là trong một bộ máy, nếu những mắt xích hỏng hóc được thay thế kịp thời, bộ máy đó chắc chắn sẽ hoạt động trơn tru và hiệu quả đạt tối ưu!

Ý kiến bạn đọc