Xe máy và đô thị

Chúng ta đang quy hoạch trên chính tương lai của con em mình

08:39 22/03/2019

Vẫn chuyện cấm xe máy lưu thông trong khu vực nội đô vào năm 2030, nhưng tôi muốn bàn đến câu chuyện quy hoạch đô thị nhiều hơn là chuyện xe máy. 

Ý kiến bạn đọc