Trông vào Chính phủ

Cái gốc kiến tạo

07:13 01/12/2017

Sẽ thật khó khăn nếu mọi chuyện chỉ trông vào Chính phủ, còn các bộ ngành, địa phương vẫn cứ thụ động, trì trệ trong điều hành, xử lý việc công.

Ý kiến bạn đọc