Chính phủ kiến tạo

03:39 12/07/2016

Gần đây, các phiên họp, nghị quyết của Chính phủ đề cập nhiều đến khái niệm “Chính phủ kiến tạo”. Thực chất, đây là cách dùng từ ngữ mới với những mục tiêu, giải pháp mới. 

Ý kiến bạn đọc