Lắng nghe để kiến tạo

Kiến tạo và quyền được biết

07:07 22/10/2016

1. Thời gian gần đây, chúng ta nghe rất nhiều về cụm từ "Chính phủ kiến tạo". Đó là chủ trương xây dựng chính phủ trong thời đại mới của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. 

Ý kiến bạn đọc