Đại biểu vắng họp, đại biểu thích đùa

Avatar của nhân dân

10:14 04/08/2019

Cách nay chừng hơn hai mươi năm, ở vào tuổi thanh niên, mới tốt nghiệp đại học, có lần ngồi xem thời sự với ba, hai cha con tôi đã phì cười khi truyền hình chiếu cảnh các ông bà nghị của Đài Loan đánh nhau ngay tại nghị trường. 

Ý kiến bạn đọc