Đại biểu vắng họp, đại biểu thích đùa

Đã mang cái nghiệp vào thân

12:44 26/07/2019

Vẫn biết đại biểu Quốc hội nhiều việc, thậm chí nhìn lịch họp dày đặc ngày nối ngày cũng hiểu đại biểu vất vả thế nào. 

Ý kiến bạn đọc