Phẩm chất doanh nhân

Gian manh chi đạo

08:22 28/11/2017

Thật ra, sự gian manh không hẳn chỉ là câu chuyện đạo đức mà đó còn là một căn bệnh, một thứ ký sinh.

Ý kiến bạn đọc