Phẩm chất doanh nhân

Chuyện của một thương hiệu

09:49 19/11/2017

Có nhiều thương hiệu truyền đời của chúng ta đã mất đi hoặc mờ nhạt theo năm tháng, những Rừng Hương, những Tribeco, những Bibica…

Ý kiến bạn đọc