Không còn đường lùi

Bước đi mới mạnh mẽ

09:13 24/10/2017

1. Mấy ngày trước, trên khắp các mặt báo và mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh Giáo sư Nguyễn Anh Trí chia tay Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương về nghỉ hưu. 

Ý kiến bạn đọc