Hợp lòng dân thì dân tin

Làm hợp lòng dân

07:52 14/11/2017

Với tinh thần chống tham nhũng “không vùng cấm”, nhân dân hoàn toàn có thể tin rằng ở một tương lai không xa nữa, đất nước sẽ sạch bóng tham nhũng! 

Ý kiến bạn đọc