Thiên tai và nhân tai

Đáng buồn hơn cả thiên tai

08:32 15/10/2017

Bão lũ làm thiệt hại cho đời sống nhân dân là điều không thể nói trước bởi đó là chuyện của thiên tai, địch họa. Song, có một tai họa khác cũng làm ảnh hưởng đến nhân dân không kém gì thiên tai...

Ý kiến bạn đọc