Thiên tai và nhân tai

Những cơn bão lòng tham

07:07 08/10/2017

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về Quảng Bình trong cơn bão số 10, nếu tôi nhớ không nhầm ông là người đứng đầu Chính phủ đầu tiên thị sát vùng bão ngay trong tâm bão.

Ý kiến bạn đọc