Ngọn đuốc của Thủ tướng

Cần nhất sự đồng lòng

15:33 02/06/2017

Cuộc gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp của Chính phủ ngày 17-5-2017 đã cho thấy sự quyết tâm của Thủ tướng và những người đứng đầu bộ máy điều hành đất nước, thắp lên ngọn lửa cho nền kinh tế.

Ý kiến bạn đọc