Ngọn đuốc của Thủ tướng

Nhiên liệu cho đầu tàu

08:03 26/05/2017

Không phải đến Hội nghị Diên Hồng vừa diễn ra thì Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mới xác tín lại quyết tâm của một chính phủ kiến tạo là gỡ khó, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Ý kiến bạn đọc