Ngọn đuốc của Thủ tướng

Để duy trì ngọn lửa

21:44 30/05/2017

Bất kỳ một thủ tướng nào cũng vậy, một nhiệm kỳ của vị thủ tướng ấy qua đi, điều đọng lại dễ nhận biết nhất trong những thành tựu mà vị thủ tướng ấy để lại luôn là hình ảnh của nền kinh tế. 

Ý kiến bạn đọc