Phát ngôn quan chức

Y phục xứng kỳ đức

07:48 21/09/2017

Cụm từ này quen thuộc đến độ tôi không cần phải cắt nghĩa hay chú giải nữa. Thân làm cán bộ lãnh đạo phải hiểu giá trị của lời nói, giá trị của phát ngôn bên cạnh phong thái, khí chất.

Ý kiến bạn đọc