Đặt tên phố thời hội nhập: Những lợi ích lớn của một giải pháp nhỏ

16:49 08/02/2016

Trong bài báo Địa danh, di sản văn hóa phi vật thể đăng trên Chuyên đề An ninh thế giới cuối tháng cách đây không lâu, chúng tôi đã viết rằng địa danh là một di sản văn hóa phi vật thể quý giá, với những giá trị lịch sử, ngôn ngữ, nghệ thuật và kinh tế - chính trị khó có thể thay thế được. 

Ý kiến bạn đọc