Địa danh, di sản văn hóa phi vật thể

15:14 15/02/2015

Trong những năm gần đây chúng ta hay bàn về văn hóa phi vật thể và vấn đề bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Chúng ta cũng đã có nhiều nỗ lực để UNESCO công nhận các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam như là những kiệt tác văn hóa của thế giới, cần được bảo vệ.

Ý kiến bạn đọc