Văn bản hành chính: Nỗi ám ảnh của các vương Triều Việt Nam

16:46 04/12/2018

Mùa thu năm 1465, triều vua Lê Thánh Tông, sau lời tâu của Hàn lâm viện đại học sĩ quyền Ngự sử đại phu Trần Bàn về việc “dân chúng thưa kiện phiền toái, sổ sách giấy tờ gấp vội, quan không thể soi xét xử lý hết được…”, nhà vua đã phải yêu cầu mỗi nha môn đặt thêm một thư lại để giải quyết giấy tờ hành chính (DVSKTT, 12: 20a-b).

Ý kiến bạn đọc