Từ cá leo đến cá kèo…

13:10 18/03/2021

Sở dĩ câu thai đố ngoài cá leo, người ta chọn cá kèo vì cá kèo bao giờ cũng có xu hướng nhoi/ ngoi đầu lên cao. Sân khấu cải lương miền Nam thời trước, hạng vé rẻ tiền còn gọi là hạng cá kèo vì phải đứng xa sàn diễn nên ai cũng loi nhoi ngóc đầu lên xem cho rõ.

Ý kiến bạn đọc