Chim chuột phen này… vồ lấy cống

10:43 06/03/2021

Năm xửa năm xưa, vào một buổi chiều xuân tại nhà cụ Đồ Chiểu ở Bến Tre có cuộc bình thơ rôm rả. Văn nhân tài tử xướng họa đắc ý, bỗng đâu có vị khách “mặt dơi tai chuột” không mời mà đến là ông Phủ Ba Tường.

Ý kiến bạn đọc