Trước biến động, tại sao phải...lập một hàng rào?

08:52 17/08/2020

Biến động tất yếu xảy ra trong một đời người cũng như trong số phận một đất nước, một dân tộc. Vấn đề do vậy không phải là chạy trốn biến động, mà là phải tìm những kỹ năng tốt nhất để đối diện và giải quyết biến động.

Ý kiến bạn đọc