Thế giới đang đi vào “vùng bão”?

19:10 26/09/2018

Năm 2008 là năm bi tráng của kinh tế thế giới. Cuộc khủng hoảng lan nhanh với phạm vi toàn cầu, gây ra những tổn nhất kinh tế nặng nề. 

Ý kiến bạn đọc