Thế giới cười trong khủng hoảng tài chính

10:09 23/01/2010

- Bạn gửi tiền tiết kiệm ở đâu?- Ở trong mơ!..

Ý kiến bạn đọc