Ngọn đuốc giữa đêm tối

19:21 08/12/2020

Một nghệ sỹ chơi vĩ cầm trong trại tập trung. Một người tị nạn mang theo một tập thơ. Nghệ thuật nâng đỡ chúng ta khi sự sống không còn chắc chắn.

Ý kiến bạn đọc