Những ngọn đuốc sống vì Việt Nam

17:03 06/03/2017

Có lẽ còn có một số ngọn đuốc sống khác, nhưng không được dư luận rộng rãi biết đến. Dù được biết đến hay không, họ vẫn là những vị anh hùng. Đối với nhân dân Việt Nam, họ luôn là những ân nhân.

Ý kiến bạn đọc