Nếu cứ đà này chèo sẽ dần mai một

07:05 10/07/2017

Có kế hoạch từng bước tạo ra đội ngũ tác giả viết chèo chính là một trong những cách làm quan trọng để chèo - một loại hình nghệ thuật tuyệt diệu, có tầm thế giới - khỏi bị mai một.

Ý kiến bạn đọc