Một miếng "sim, me" từ Ngọc Chiến

10:04 02/10/2020

Từ thành phố Sơn La về huyện Mường La khoảng 40km. Cũng khoảng ngần ấy km về xã Ngọc Chiến, xã gần cuối huyện, nơi giáp tỉnh Yên Bái. Từ đây sang xã Tú Lệ nổi tiếng gạo ngon của Yên Bái cũng chỉ khoảng 40km.

Ý kiến bạn đọc