Đọc lại Ngô Tất Tố - Một cái đói rất khác biệt (kỳ 2)

20:28 25/07/2016

Đôi khi, kẻ hậu sinh như tôi vẫn nghĩ, chọn nghiệp cầm bút là tự chọn cho mình một sứ mệnh. Và tiên sinh Ngô Tất Tố đã chọn cho mình một sứ mệnh là chống lại sự suy thoái nhân danh việc làng.

Ý kiến bạn đọc