John Dewey: Giáo dục chính là cuộc sống

15:28 02/04/2016

Những cuốn sách về triết lý giáo dục thường có xu hướng quy về việc nghiên cứu một số nhà triết học - giáo dục học. Việc này thật sự có cơ sở hay không?

Ý kiến bạn đọc