Bốn chức năng của Đại học “Mỹ phẩm trí tuệ” và kinh doanh giáo dục

13:29 15/12/2015

Trong những năm gần đây, giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học, trở thành một đề tài tranh luận gay gắt. Nhiều người cho rằng chúng ta đang chứng kiến sự khủng hoảng sâu sắc của giáo dục mà dấu hiệu dễ thấy là chất lượng giáo dục suy giảm, dẫn đến tình trạng sinh viên tốt nghiệp đại học không tìm được việc làm, hoặc phải làm những việc không đúng ngành nghề đào tạo.

Ý kiến bạn đọc