Những tiền nhân trầm khuất

Doãn Uẩn: Công bằng, trung trực, thanh liêm

10:41 21/11/2018

Trong kỳ trước, chúng ta đã biết về hành trình quan lộ của Doãn Uẩn, vị quan tài năng và liêm khiết dưới thời ba đời vua Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức. 

Ý kiến bạn đọc