Những tiền nhân trầm khuất: Doãn Uẩn, ông là ai?

16:50 01/11/2018

Ông là người đã làm quan dưới 3 triều vua Nguyễn, người đã đánh đông dẹp bắc, đã dành cả cuộc đời chỉ để bảo vệ cho sự bình yên nơi biên ải của Việt Nam. 

Ý kiến bạn đọc