Chuyện đồng chuyện ruộng với chủ nhiệm hợp tác xã thời ông Kim Ngọc

16:09 05/04/2019

Tròn 10 năm tôi mới trở lại Lai Sơn, trong dạ cứ thấp thỏm về cụ Nguyễn Văn Tấn - nguyên chủ nhiệm hợp tác xã. Cái đận 10 năm trước cụ đã 90 tuổi. 

Ý kiến bạn đọc