Chính sách của triều Nguyễn đối với người sống thọ

16:23 14/02/2017

Không rõ thời lập quốc và những thế kỷ về sau, tuổi thọ bình quân của người Việt chúng ta là bao nhiêu. Song có thể tin rằng tuổi thọ vào thời kỳ đầu rất thấp, bởi vì chỉ cách nay không bao lâu, vào khoảng thế kỷ XIX, nửa đầu thế kỷ XX, tuổi thọ của người dân ở nhiều nước trên thế giới cũng chỉ vào khoảng 40-50 tuổi.

Ý kiến bạn đọc