Bữa nào phải về Cà Mau

14:41 28/06/2020

Chưa bao giờ đi Cà Mau thì bây giờ đi là đúng rồi. Kẻo mấy năm sau, khi có cơ hội xuống đất Mũi, có khi đất ấy không còn giữ được cái thi vị ngày nào nữa.

Ý kiến bạn đọc