Thị trường văn chương Việt, một cái nhìn lịch sử

Bài 3: Lỗi ở kỳ vọng quá lớn

15:42 19/06/2019

Không thể nào đo lường chính xác thị hiếu thẩm mĩ của độc giả khi cũng là con người ấy, hôm qua mê muội Nguyễn Nhật Ánh thì hôm nay đã sà vào các kiểu dạng văn chương ngôn tình từ Tàu cho đến Việt; 

Ý kiến bạn đọc